Website của hội KIA PRIDE'S THÁI NGUYÊN đang trong giai đoạn bảo trì,
nâng cấp hệ thống. Mời các bạn truy cập sang
Group hoặc Fanpage